logo Chute Malých Karpát
logo Chute Malých Karpát

Združenie Chute Malých Karpát

Za myšlienkou založenia občianského združenia pod názvom Chute Malých Karpát stálo deväť malokarpatských vinárstiev.

Onedlho sa začali pridávať aj ďalšie regionálne profesné vinárstva.

Vinárstva, ktorým záleží na budúcnosti nášho regiónu, ktoré si ctia prácu a kultúru našich predkov a ktoré sa snažia nadviazať na silou pretrhnutú tradíciu, ktorá viac ako 2000 rokov formovala Malokarpatský kraj.

Vinárstva, ktoré si uvedomujú, že víno, aj keď je akokoľvek dobré, neobstojí ak bude osamotené. Dobré víno vynikne práve v spojení s kvalitným jedlom, navzájom sa nehádajú, ale pomáhajú a dopĺňajú.

Keď človek nasýti svoje ústa, patrí sa obohatiť aj ducha. Náš kraj, azda je to vínom, od nepamäti lákal množstvo umelcov a ľudí, ktorí tomuto kraju zasvätili svoj život a svoju tvorbu.

Vínna kultúra nie je len o pití vína, je to životný štýl neoddeliteľne spätý s krajinou a ľuďmi, ktorí v nej prebývajú. A v tom našom kraji, je vínna kultúra cítiť z každého kúta. Z kamenných stavieb, ktoré sa zrodili z kameňa vynoseného pri zakladaní nových viníc, z tvorby maliarov, sochárov či básnikov, zo starobylých pivníc, ale aj zo samotných ľudí.

Víno vytvára priateľstvá, urovnáva hádky a bezpochyby tvorí dobrú náladu.
Veríme, že sa u nás budete dobre cítiť a radi sa k nám vrátite, aby sme tú našu kultúru, vínnu kultúru spolu pozdvihli na správne miesto.

Vinári Malých Karpát

Zoznam členov

OZ Chute Malých Karpát
Nádražná 1002/57, 900 81 Šenkvice
IČO: 50580922 / DIČ: 2120462817
IBAN: SK78 0200 0000003792420153
MV SR: VVS / 1-900 / 90-49755

Predseda predstavenstva:
Michal Petrík
+421 903 322 495
petrik@chutemalychkarpat.sk