logo Chute Malých Karpát
logo Chute Malých Karpát

Člen združenia ChMK

VINHOR – Vinárstvo Horváth

VINHOR je malé rodinné vinárstvo. Hoci sa výrobe vína venujem len krátko, pestovaniu hrozna v Doľanoch sa naša rodina venuje už od sedemdesiatych rokov minulého storočia. V našej malej pivničke pri rodičovskom dome som začal s výrobu vlastných vín, pričom sa chcem orientovať hlavne na kvalitné vína výlučne z vlastného hrozna dopestovaného v rodinných viniciach v dolianskom chotári.


Kontakt


Zoznam členov združenia CHMK