Víno, kultúra Malých Karpát

22.09.2018

Združenie Chute Malých Karpát má to potešenie predstaviť svojim priaznivcom akvarelovú krajinku, ktorú pre nás vytvorila modranská umelkyňa Jane Beata (Jana Lepejová).

V našom združení sa snažíme robiť veci od srdca, aby robili radosť nám aj ľuďom okolo nás. Z Janinho obrazu cítiť pozitívnu energiu, bez ktorej nemôže nič pekné vzniknúť. Jana svojím obrazom zhmotnila myšlienku nášho združenia aj nášho hlavného jesenného podujatia.

Festival Chute Malých Karpát má poslanie spájať kultúru a tradície nášho kraja. Nie náhodou sa snažíme festivalom spojiť víno, umenie a gastronómiu. Toto prepojenie je možné nájsť naprieč celými Malými Karpatmi. Bolo súčasťou našich predkov a formuje aj nás. Chceli by sme sa oň podeliť aj s Vami, ktorí ešte náš kraj tak dobre nepoznáte.

Preto dúfame, že prijmete pozvanie a 10. novembra navštívite 3. ročník festivalu Chute Malých Karpát.